Przejdź do treści

Badania rynku

  Dowiedz się, kto jest Twoją konkurencją, poznaj jej kluczowe cechy i przeanalizuj swoje mocne i słabe strony. Wykorzystaj nasze kompleksowe badania rynku do opracowania własnej strategii, która pozwoli Ci wyprzedzić konkurencję.

  Analiza Trendów Rynkowych

  Analiza Trendów Rynkowych to analiza przeszłych i obecnych zachowań rynkowych oraz dominujących wzorców rynku i konsumentów. Ważnym aspektem prowadzenia analizy trendów dla organizacji jest uzyskanie wglądu w scenariusz rynkowy, preferencje konsumentów oraz otoczenie makroekonomiczne.

  Analiza SWOT

  Analiza SWOT (lub matryca SWOT) jest techniką planowania strategicznego wykorzystywaną do pomocy osobie lub organizacji w identyfikacji mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z konkurencją biznesową lub planowaniem projektu.

  Technika ta jest przeznaczona do stosowania we wstępnych etapach procesów decyzyjnych i może być wykorzystywana jako narzędzie oceny pozycji strategicznej organizacji wielu rodzajów. Ma ona na celu sprecyzowanie celów przedsięwzięcia biznesowego lub projektu oraz identyfikację czynników wewnętrznych i zewnętrznych sprzyjających i niesprzyjających osiągnięciu tych celów.

  Analiza Konkurencyjności

  Analiza Konkurencyjności to ocena mocnych i słabych stron obecnych i potencjalnych konkurentów. Analiza ta zapewnia zarówno ofensywny jak i defensywny kontekst strategiczny w celu identyfikacji szans i zagrożeń. Profilowanie łączy wszystkie istotne źródła analizy konkurencji w jedną całość, wspierając efektywne i skuteczne formułowanie, wdrażanie, monitorowanie i dostosowywanie strategii.

  Analiza Klientów

  Analiza Klientów (lub profilowanie klientów) identyfikuje klientów docelowych, ustala potrzeby tych klientów, a następnie określa, jak produkt zaspokaja te potrzeby. Jest to proste narzędzie, które może pomóc przedsiębiorstwom lepiej zrozumieć obecnych i potencjalnych klientów, dzięki czemu mogą one zwiększyć sprzedaż i rozwinąć swoją działalność.